top of page

Нашите услуги

Dreamers2gether Inc. обезбедува витални услуги за недокументирани имигранти во форма на преводи, обновување на Daca и апликации на Ap. Високо искусниот и посветен персонал во Dreamers2gether Inc. се труди да им помогне на имигрантите на секој чекор од патот и да го олесни премостувањето на јазот помеѓу сонувачите и нивната иднина.

bottom of page